Bli en Pilot

become-a-pilot.png

Bli en Pilot

Att bli pilot (fixed wing)

Pilot är en dröm många en gång haft under sin uppväxt. Det kan vara friheten att förflytta sig genom en extra dimension i lufthavet, fascination för fysiken, viljan att utforska världen eller drömmen om ett välbetalande statusyrke. Oavsett anledning kan vägen till att bli pilot vara krokig och det finns många begrepp och vägskäl du bör känna till innan du sakta börjar treva mot din dröm.

Hur det faktiskt är att vara pilot, på privat nivå likväl som kommersiell nivå går läsa under fliken “att vara pilot”. Det kan vara väl värd läsning då drömmen kanske inte alltid speglas av verkligheten.

Flygbranschen är en allt större del av världens infrastruktur. Dagligen transporteras tusentals ton av frakt och hundratusentals passagerare anländer till sina destinationer med hjälp av flyg.

Arbetsmarknaden har dessvärre inte riktigt följt samma positiva framfart, mycket pga covid-19 pandemin. 

Som tidigare nämnts finns det många vägar att gå för att nå en pilotutbildning. Innan vi börjar gå igenom dessa börjar vi med att förklara vanliga begrepp och definitioner som förekommer.

PPL

Private Pilot Licence. Ett certifikat som ger dig rätt att flyga, ta med vänner och bekanta, dela på kostnaden och ha ett gemensamt intresse av destinationen.

Med andra ord – inget kommersiellt certifikat men ofta ett första steg mot målet.

CPL

Commercial Pilot Licence. Ett certifikat som innebär att du kan flyga kommersiellt och få betalt för det, dock med ett antal begränsningar. Har du inte ATPL-teori kan du inte jobba i två-pilotsystem.

ATPL

Airline Transport Pilot Licence. Det högsta certifikat som finns och som innebär att du kan flyga kommersiellt som befälhavare i två-pilotsystem (tung luftfart) och få betalt för det.

MPL

Multi-Pilot Licence. Ett certifikat som innebär att du gått en anpassad utbildning som leder dig direkt till att flyga i två-pilotsystem som styrman. Till en början med viss restriktion men denna försvinner i slutfasen av utbildningen.

LAPL

Light Aircraft Pilot licence. Ett nytt certifikat som kan liknas med ett PPL-light. Kortare utbildningstid men då också fler begränsingar i sitt utövande. Har dock inte samma medicinska krav som ett PPL och blir billigare att införskaffa och bibehålla än ett PPL.

IR

Instrument Rating. En behörighet som ger dig rätt att flyga i moln vilket är en nödvändighet för att få jobb på flygbolagen. Har du inte denna behörighet som kommersiell pilot är du begränsad till rundflyg etc.

MCC

Multi Crew Cooperation. En kurs som krävs för att flyga i två-pilotsystem. Går man på regelverkets rekommendationer ska flygbolaget stå för denna utbildningskostnad, men då bolagen har möjligheten att kräva att de som söker har denna behörighet måste man eventuellt bekosta den själv.

Type rating

En typinflygning som behöver göras efter grundutbildning för att lära sig en specifik flygmaskin t ex Boeing 737. Även detta kan flygbolaget bekosta, men många bolag kräver idag att man står för denna kostnad själv.

Både MCC och type rating är en omfattande ekonomisk investering och bör ligga i flygbolagets intresse att bekosta, men tillgång och efterfrågan är ibland styrande. Dock finns det fortfarande bolag som står för denna kostnad för sina anställda.

Vad krävs för att jobba som pilot?

Det man behöver skaffa sig för att kunna söka jobb på flygbolagen är minst CPL + IR + ATPL-teori och ofta MCC. Utöver detta krävs det även en type rating

Alternativet är att gå en integrerad MPL utbildning där kompetensen för ovan nämnda behörigheter är inkluderat.

Integrerad utbildning, modulutbildning eller MPL?

 1. Integrerad utbildning – En utbildningsform som innebär att du inte har någon flygerfarenhet och följer en utbildningsplan från grunden till ATPL-teori inkl CPL och IR.

  1. Fördel – Kan liknas med en intensivkurs för tex körkort. Detta tar ca 18 koncentrerade månader och vissa utbildare som har detta upplägg är godkända av ett fåtal flygbolag, vilket innebär att det kan vara enklare att få jobb hos dem.

  2. Nackdel – ofta en högre prislapp än modulutbildning, delvis för att den måste innehålla MCC-kursen.

 1. Modulutbildning – En utbildningsform som innebär att man kan anpassa tidsåtgången och tempot för att passa just dig. Först tar man PPL, sedan ATPL-teori, därefter praktisk skolning för CPL+IR. Kortaste tid för en modulutbildning är 18 månader och längsta tid är egentligen obegränsad.

  1. Fördel – som sagt, man kan anpassa tempot och på det sättet få en kostnadseffektivitet (= lägre prislapp) och man behöver inte bestämma allt dag ett på utbildningen. Under resans gång lär man sig mer och mer om flygbranschen och kan därefter bestämma vad nästa steg blir. Om man efter PPL samt ATPL-teori vill flyga i tex USA för att få en nyttig erfarenhet, har man 36 månader på sig efter att teorin är klar att göra färdigt det praktiska för CPL och IR.

  2. Nackdel – tar ibland lite längre tid, men det är upp till dig, och få modulutbildningar är ackrediterade av flygbolag. Det hindrar egentligen inte då man efter genomförd utbildning, oavsett om det är integrerat eller modul, står med likadana certifikat i handen.

 2. MPL-utbildning – En utbildningsform där man utbildas direkt till styrman i ett två-pilotsystem.

  1. Fördel – kommer man in på en sådan utbildning måste ett flygbolag vara med under hela resan och man har stora möjligheter att få jobba hos dem efter utbildningen. Man tränas från dag ett mot ett arbete i en avancerad cockpit med fokus på samarbete. MCC och type-rating ingår även detta i utbildningen. Erfarenhet av tungluftfart efter genomförd utbildning.

  2. Nackdel – Färre flygtimmar under grundutbildningen än vid modul och integrerad CPL. Utbildningsanordnaren är ofta det flygbolag du kommer göra praktik på eller i samarbete med denna. Om detta flygbolag skulle hamna i konkurs står därför utbildningsanordnaren ansvarig för att säkerställa din utbildning. Få aktörer i Sverige som utbildar mot detta och därför svårt att komma åt en plats för denna utbildning.

Vilka utbildningsvägar finns att tillgå?

 1. Flygvapnet – Historiskt har många piloter börjat sina karriärer i Flygvapnet för att så småningom gå över till den civila sidan. Denna väg är numera mycket ovanlig, dels för att det tas in få piloter och de som sedan blir antagna skriver oftast längre kontrakt som gör denna väg onödigt lång. Vill du flyga militärt är det självklart denna väg du ska välja, men är slutmålet att landa i civilflyget är det en ofta tidsödande omväg. Flygvapnet utbildar i nuläget årligen ca en handfull piloter som direkt går mot deras transport avdelning. Dessa piloter flyger alltså militärt men i den “civila luften”

 2. Offentligt finansierad civil utbildning

I dagsläget är det två utbildningsanordnare som årligen utbildar 20 piloter/skola med offentliga medel. Dessa utbildningar är därför väldigt mycket billigare då endast en bråkdel som tex litteratur bekostas av eleven. Fördel förutom den ekonomiska faktorn är att samtliga av dessa aktörer erbjuder praktisk erfarenhet i någon form under utbildningen.

  1. OSM, Västerås. Utbildar mot CPL med samarbetspartners inom flygbranschen. Hur praktikskedet ser ut kan variera mellan utbildningsår.

  2. TFHS, Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. En utbildningsorganisation som ligger under Lunds Universitet som utbildar enligt MPL-modellen. Samarbetar med flygbolag där praktiskyrkesutövning sker under utbildningen.

 1. Privata utbildningsanordnare – Det finns flera, av Transportstyrelsen, godkända utbildningsanordnare och det är inte lätt att välja. Ett tips är att prata med gamla elever och höra vad de anser om utbildningen.

  1. Fördel – en större flexibilitet i utbildningsgång samt tid. Får växa i sin roll som pilot och befälhavare.

  2. Nackdel – kostar mer även om många skolor är studiemedelsberättigade och man kan få bidrag samt söka CSN-lån.

 2. USA – Under 1970-, 80- samt 90-talen en mycket vanlig utbildningsväg med tanke på lägre utbildningskostnad och möjlighet att bygga upp erfarenhet och samla flygtimmar på ett helt annat sätt än om man utbildade sig i Sverige. Denna väg är lite mer komplicerad sedan vi gick in i det europeiska gemensamma regelverket, då det inte ger samma möjligheter till studiemedel och att man inte längre kan konvertera sina amerikanska certifikat på samma sätt som tidigare. Dock kan man tillgodoräkna sig flygtiden i USA och därför kan denna väg ändå vara intressant.

De offentligt finansierade utbildningarna genom Yrkeshögskolan upphandlas var fjärde år. När upphandling sker av utbildningsanordnare kan det därför ske förändringar bland flygskolorna.

Vilka skolor finns att välja bland?

Privata utbildningsanordnare är som sagt flera till antalet. Om du går in på Transportstyrelsens hemsida framgår vilka skolor som har tillstånd att bedriva utbildning..

Hur går man tillväga om man vill förverkliga sin dröm och bli pilot?

 1. Sök Yrkeshögskolans utbildningar. Om du kommer in – Grattis! Ta dig an uppgiften med ödmjukhet då det är få förunnat att få en pilotutbildning betald ur statskassan.

 2. Får du inte möjlighet att gå utbildas genom statliga medel är det läge att göra en budget, börja spara och ta kontakt med de privata skolor som finns. Prata med gamla elever från skolorna, kontakta flygbolagen och se om de har några tips. Se om det finns några stipendier att söka. Prislappen för en utbildning på en privat skola kan variera, men vill du ha ett cirkapris är det allt från 400 000 SEK och uppåt. Det är framförallt den praktiska utbildning som kostar. Hos de flesta kan man få låna en del av pengarna från CSN och även få en del bidrag av dem. Var noggrann i din planering och se alltid till att ha en liten buffert i din budget.

Flygbranschen är speciell i vissa avseenden. Är du bara beredd att spotta i nävarna och satsa helhjärtat, är slutmålet alltid möjligt att nå så länge man är medveten om den insats som krävs. Det kommer vara stunder under utbildningen då du känner att du kör fast, att teorikraven är orimliga eller att vissa delar av utbildningen verkar överflödiga. Men glöm aldrig att all kunskap och erfarenhet är den grund som flygsäkerheten vilar på. För mycket kunskap kostar inte liv utan snarare brist på kunskap. Flygsäkerhet är allas vår ledstjärna och låt den visa dig vägen till målet.

Det är som sagt var något med pilotyrket som lockar och det är svårt att sätta fingret på vad det är. Ibland kan det kännas som att man vet en hemlighet som ingen annan än piloter känner till och man bär denna hemlighet med sig i livet med stolthet.  Om du ska satsa på pilotyrket så önskas du lycka till!.

Med rätt attityd och inställning får du jobb förr eller senare.